Γραφεία

OTE (Vitael)

Γραφεία ΟΤΕ συνεργασία με την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Vitael. Τοποθέτηση στο πάτωμα μοκέτας και δαπέδου linoleum.

Έργο: OTE (Vitael) [1]
Έργο: OTE (Vitael) [2]
Έργο: OTE (Vitael) [3]
Έργο: OTE (Vitael) [4]